Folk tryggast i Örnsköldsvik

Örnsköldsviksborna känner sig tryggast i landet när det gäller risken att utsättas för brottslighet. Bara tre procent känner oro för misshandel och överfall. I Sundsvall oroar sig 14 procent för att något ska hända. Det här visar siffror från Bbrottsförebyggande rådet där 15 000 människor har tillfrågats.

– Jag tror att det sociala nätverket är så pass starkt i den här stan att man känner till alla och man vet var alla är och vad alla gör.

– Jag tror det har att göra med stadsuppbyggnaden, var det finns ljus och var det inte finns ljus och sådana saker.

– Nä, jag tror att man bara är extra naiv här i stan. Jag tror inte att det är så att vi är mer trygga. Jag tror bara att man tror det.

Röster från Örnsköldsvik om Brottsförebyggande rådets (BRÅ) studie som blivit klar i dagarna.17 procent i Örnsköldsvik, 21 procent i Sundsvall känner en allmän oro för brottslighet. I övrigt skiljer sig siffrorna markant mellan de två västerländska kommunerna.

8 procent av befolkningen i Örnsköldsvik känner sig otrygga om man vistas ute en sen kväll, 17 procent i Sundsvall. Och samma tendens syns när BRÅ frågat om oron för bostadsinbrott: 5 procent i Örnsköldsvik, 15 procent bland Sundsvallborna.

Rent allmänt kan man säga att befolkningen i Norrland känner sig betydligt tryggare jämfört med andra delar av landet. Antalet som anmält att man blivit utsatta för brott av något slag är betydligt lägre än riket i stort.

– Sundsvall har en betydligt högre brottslighet och det påverkar ju människors trygghet inför att vara ute på kvällar och nätter, så det är väl en av orsakerna om man ska analysera det här, säger Lennart Selling, som är tillförordnad närpolischef i Örnsköldsvik.

Lennart Sundwall
lennart.sundwall@sr.se