Ullånger

Naturvårdsverket säger nej till fiskodlingar

Naturvårdsverktet säger nej till den planerade fiskodlingen i Ullånger i sitt yttrande till miljödomstolen. Den planerade fiskodlingen har länge varit omdebatterad och länsstyrelsen hade gett sitt godkännande till två av de fyra odlingarna vid Mjältösundet och vid Ödberget.

Naturvårdsverket anser att samtliga fyra odlingar strider mot strandskyddsbestämmelserna.

Det är Ålands fiskförädling som velat starta kassodling av regnbåge på fyra ställen i Ullångersfjärden, ärendet ska nu efter naturvårdsverkets yttrande tas upp i miljödomstolen.