Teknikpark ska ge 150 nya jobb

150 nya arbetastillfällen innan år 2008, det är ett av målen med den nya teknikparken Processum i Örnsköldsvik. Bakom det nybildade aktiebolaget finns en intresseförening som i dagsläget består av 12 industrier från området.
Bolagets verksamhet finansieras främst av medel från Örnsködlsviks kommun, Länstyrelsen, Kempestiftelserna och de deltagande företagen. Och genom bland annat rådgivning, hjälp med finansiering och kontakter är tanken att bolaget ska kunna lyfta fram processtekniken i Örnsköldsivk.