Landstinget sparpaket - inte tillräckligt

Landstingets sparpaket är inte tillräckligt. Idag har landstingets revisorer träffat landstingsstyrelsen för att få svar på hur underskotten ska minskas. Efter mötet säger revisor Carl Edblom att han inte är lugnad av landstingstyrelsens besked.
De besparingar som nu planeras är inte tillräckliga och revisorerna förväntar sig fler och mer långsiktiga förslag från styrelsen på hur underskotten ska åtgärdas.