Trots cesuimlarm tas få prover på fisken

Trots att cesiumhalten fortfarande är hög i många av våra livsmedel så är det mycket få prover som görs. Cesiumhalten i botten på Ångermanälven är det högsta som nånsin mätts upp i bottenslam, men ändå har ett enda prov cesiumprov i fisk gjorts i hela Kramfors kommun, och det är upprörande tycker Ulla Sjölund som är miljöpartist i kommunfullmäktige i Kramfors. Hon anser också att det inte ska vara upp till privatpersoner att se till att proverna görs, utan att myndigherna borde ta större ansvar.
I Sollefteå har det under fjolåret tagits 21 cesiumprover i fisk. 19 av dom visade på cesiumhalter långt över det rekomenderade gränsvärdet. Värst var det i aborre och gädda från Norrsjön som innehöll 6500 becerell per kilo, och nästan lika höga värden var det i fisk från Ottsjön, Långtjärn, grundsjönm och saxvattnet.