Saneringen av Köpmanholmen

Det blir företaget NCC som får uppdraget att sanera den gamla fabriksbyggnaden på industriområdet i Köpmanholmen. Efter många års kamp påbörjas nu arbetet som ska förvandla det förgiftade området till tjänlig industrimark.
Den aktuella byggnaden befaras vara förorenad av tungmetaller, olja och PCB. Ordern är värd 11 miljoner kronor och är en av cirka 15 entreprenader som kommer att krävas för att hela området ska bli sanerat. Saneringen beräknas starta den första april.