Strukturfondspengar

Strukturfondsdelegationen fattade inget beslut om EU-stöd till utbyggnad av Timrå ishockeyarena i dag. Delegationen är positiv till att stödja projektet men vill att projektägaren ska komma in med en ny ansökan som innehåller en bredare inriktning där hockeyarenan ska fungera som en multihall för flera verksamheter.
Det ska totalt investeras 50 miljoner i projektet varav 15 miljoner är mål 1-pengar. 19 miljoner kronor anslogs till sanering av Köpmanholmens industriområde. I dag har vi ju berättat att NCC får uppdraget att göra saneringen av den gamla fabriksbyggnaden där. Näringsutveckling i Ånge får nära 9 miljoner till projektet Framtid i Ånge. Projektet bykistor i Medelpad fick avslag på grund av brist på pengar. Ärendet ska prövas igen i junisammanträdet.