Kulturmiljon ska nå nya grupper

Kuilturinstitutionerna i Västernorrland får en miljon kronor. Det är Statens Kulturråd, som står bakom beslutet och pengarna ges som utvecklingsbidrag. Pengarna ska användas till projekt, som syftar till att nå nya publikgrupper och samarbete över konstnärsgränser bland annat. Musik i Västernorrland, Teater Västernorrland, Sundsvalls Kammarorkester och Länsmuseet Västernorrland har alla fått del av pengarna.