Vinstpengar bör gå till vård av spelberoende

De vinstpengar som inte hämtas ut hos Svenska Spel borde gå till vård av spelberoende. Det tycker Gunilla Wahlén, vänsterpartiets riksdagsman från Västernorrland. Svenska spel borde ha samma direktiv som Systembolaget när det gäller socialt ansvar och skadeverkningar. Nuvarande regler tillåter inte att vinstpengar som inte hämtas ut används för att ge stöd till vård och behandling av spelberoende. Gunilla Wahlén frågar därför finansminister Bo Ringholm om han kommer att utreda möjligheten att ändra på det.