Ångeelever väljer annan kommun

Grundskoleeleverna i Ånge söker sig utanför kommunen när dom kommer upp i gymnasieålder. Bobergsskolan i Ånge har under en längre tid brottats med problemet. Av årets niondeklasselever har nästan 60 procent sökt linjer som inte finns i kommunen. Som gymnasieskola i en liten inlandskommun kan det vara en svår uppgift att behålla elever från grundskolan. Det säger Tord Sundqvist, rektor på Bobergsskolan i Ånge.