Västernorrland

Politiker utsätts för hot

Nästan hälften, eller tre av sju, av socialnämndsordförandena i länet har blivit utsatta för hot. Det handlar om hotfulla telefonsamtal, mail eller SMS. Men att politiker blir hotade får inte accepteras, säger Övikspolitikern Jan-Olof Häggström som är ordförande i Humanistiska nämnden.

Jan-Olof Häggström har själv blivit hotad flera gånger, även om det har varit lite lugnare de senaste åren, tycker han.

– Jag tror att varje politiker som blir hotad funderar över om det är värt priset att sitta kvar. Det är ett mycket allvarligt hot mot demokratin, säger han.

Även om han fått direkta hot, till exempel, via SMS så tror han inte i något fall att hotet har varit bokstavligt.

– Det handlar om människor som blivit utsatta för något som dom upplever som fruktansvärt svårt och dom reagerar med frustration, säger han.

I nästan samtliga fall har han polisanmält hoten. I flera fall har han också tagit kontakt med den som hotat.

– Det är inte acceptabelt med hot i ett rättssamhälle, säger han, men samtidigt är det lätt att ha förståelse för människors frustration.

Även i Sundvall och Ånge uppger socialnämndsordförandena att de utsatts för hot.

Lena Österlund i Sundsvall säger att hon utsatts både muntligt och skriftligt och hon har polisanmält och lämnat över till kommunens säkerhetsavdelning. Men hon vägrar att låta hoten skrämma henne.

– Jag vill ha öppenhet och kunna möta människor. Vi vill ha öppna nämndsammanträden även om det nu innebär att vi har vakter närvarande, säger hon.

I Ånge berättar Gun Olofsson att hon fått samtal som hon betecknar som hotfulla, även om det varit mer förtäckta hot av typen ”Jag vet var du bor”. Hon känner ingen större rädsla, men ser sig noga omkring om hon är ute sent. Det känns mera hotfullt nu än förr, tycker hon. Hon har inte polisanmält hoten.

Till exempel när det gäller LVU ärenden (Lagen om vård av unga) så har den som beslutet gäller rätt att vara med vid sammanträdet, och det kan kännas lite svårt ibland, tycker Gun Olofsson. En socialsekreterare har misshandlats. Vi har blivit tvungna att låsa dörrarna in till socialförvaltningen.

I Timrå, Härnösand, Kramfors och Sollefteå säger nämndordförandena att dom inte utsatts för hot. Däremot har nästan alla tagit emot obehagliga telefonsamtal. Det kan handla om aggresiva samtal eller där någon hotar att skada eller döda sig själv om ett beslut blir verkställt.

Ulla Öhman
ulla.ohman@sr.se