Avskaffa förvaltningscheferna inom landstinget

Sjukvården i Västernorrland har en otydlig ledning och lösningen är att ta bort sjukhusdirektörerna. Det tycker folkpartiets landstingsgrupp som vill ha en enda sjukvårdsdirektör med överblick över alla förvaltningarna, och med platschefer under sig på sjukhusen. Idag finns en förvaltningschef i Örnsköldsvik, en i Sollefteå/Kramfors och en i Härnösand/Medelpad. Det här ger en brist på samordning menar folkpartiet , och idag konkurrerar förvaltningarna med varann om ekonomiska vinster istället för att samarbeta.