västernorrland

Kraftig ökning av konkurser

46 företag i länet har gått i konkurs i år, vilket är en ökning med 77 procent jämfört med samma period förra året, enligt kreditupplysningsföretaget UC. I landet är ökningen 2 procent. Enligt UC är det den vikande konjunkturen som får allt fler företag på fall. Samtidigt kommer ökningen av antalet konkurser efter en tid då antalet företagskonkurser i svenskt näringsliv legat på historiskt låga nivåer.