Sundsvall

Dom mot sängrökande kvinna

Under onsdagen kommer domen mot den Sundsvallskvinna som misstänks att genom sängrökning orsakat en brand i en fastighet i Sundsvall förra våren. Branden som spred sig till angränsande radhus och flerbostadshus har inneburit skador för drygt 5,5 miljoner kronor.