Västernorrland

Mjölkbönder söker sig norrut

Mjölkbönder i Ångermanland lämnar Milko och söker sig norrut. Hittills i år har minst 13 mjölkbönder hoppat av till Norrmejerier och fler kan vara på väg. Norrmejeriers VD Bo Rasmusen säger till Radio Västernorrland att man inte är ute och värvar men att man gärna tar emot mer mjölk från Ångermanland. Transporten av mjölken behöver inte vara ett problem. Det finns ett ganska stort område där dom båda mejeriernas mjölkbilar går omlott, enligt Bo Rasmusen.