Sundsvall

Böter för sängrökare

Den kvinna som stått åtalad för att genom sängrökning orsakat brand i en fastighet i Sundsvall förra våren dömdes idag till dagsböter på sammanlagt 6000 kronor. Rätten fann kvinnans egen berättelse motsägelsefull och hon dömdes därför till allmänfarligvårdslösehet.

Branden som spred sig till angränsande radhus och flerbostadshus har inneburit skador för drygt 5,5 miljoner kronor