Kramforsbor tveksamma till försäljning

Kramfors kommuns planerade försäljning av kommunala fastigheter kan i ett första skede ge 20 till 30 miljoner till kommunens kassa.

Alla partier sägs vara eniga om att försöka sälja, men bland Kramforsborna är många tveksamma.

Det kan tyckas förvånande att röda Kramfors vill sälja ut av kommunens tillgångar men kommunalrådet Jan Johansson vill inte jämföra försäljningsplanena i Kramfors med te x utförsäljningen nyligen i Härnösnd.

Nej, i kramfors ska kommunen inte sälja ut, utan äga fastigheterna TILLSAMMANS med en privat ägare, och kommunen ska äga majoriteten i bolaget. Fastigheter till ett värde av minst 100 miljoner ska in i potten, och det skulle kunna ge ett tillskott på runt 20 till 30 miljoner till kommunakassan. Och skulle det fungera väl så kan man öka på och gå vidare.

Alla politiska partier sägs vara eniga om försäljningen som nu utreds av tjänstemännen, men Kramforsborna är  inte lika positiva. De flesta har ännu inte hört någonting om planerna på en försäljning, men många säger att det är fel att sälja ut. Det kommer bara att resultera i högre hyror för kommunen, säger t ex Lars Söderlund.