Västernorrland

Ny organisation inom landstinget

Landstinget ska omorganisera I dagarna har de anställda inom landstingets serviceförvaltningar informerats om en kommande omorganisation.

Jan Erik Olsson, fackombud, på Lanstingsfastigheter i sundsvall fick ta del av informationen i måndags men känner att det är osäkert vad som egentligen kommer hända.

De enheter inom Landstinget som berörs är Lanstingsservice och Gagna Västernorrland, Steriliseringsservice och delar av Landstingsfastigheter. Tillsammans ska dom bilda en gemensam serviceförvaltning.

Än är inget beslut fattat men Sara Ekström, Landstingsdirektör i Västernorrland berättar att man jobbar för att kunna ha en nya fungerande organisation klar till januari 2009.