Västernorrland

Biskopen vill ha värdiga gravsättningar

Biskopen i Härnösands stift,Tony Gullbrandzén, har vänt sig till alla kyrkoherdar i stiftet med en vädjan om att de ska säkerställa att all gravsättning går till på ett värdigt och professionellt sätt.

Det med anledning av uppgifterna i SVTs Uppdrag Granskning igår kväll där det framkom att det har hänt att kistor krossas innan de gravsätts.

Några exempel på missförhållanden i länet framkom inte i programmet. men biskopen vill försäkra sig om att allt går rätt till, heter det i ett meddelande från stiftet.