Västernorrland

Kommunsamarbete

Kommunerna Örnsköldsvik, Kramfors och Härnösand tillsammans med Länsstyrelsen startar ett samarbete med målsättning att öka tillväxt, företagande och sysselsättningen inom besöksnäringen. Enligt ett pressmeddelande ska samarbetet förändra balansen mellan privat och offentligt samt öka besöksnäringsföretagens delaktighet och ansvarstagande.