Örnsköldsvik

Överklagat tillstånd vid Lilla Degersjön

Miljödomstolens beslut att ge tillstånd till Statkraft för att bygga om regleringsdammen vid Lilla Degersjön i Örnsköldsviks kommun överklagas nu av kammarkollegiet. Kammarkollegiet vill nu att Miljööverdomstolen bifaller samtliga villkor som kollegiet ställt för att tillståndet ska godkännas.