Västernorrland

Minskat våld utomhus

Våldet utomhus minskade under november 2007 och januari 2008 i hela landet, i länet minskade det med 12 % i landet med sju procent, jämfört med motsvarande period året före. Av landets 21 polisdistrikt minskade misshandelsbrotten i 16 distrikt medan de ökade i fem.