Västernorrland

Inget kommunalt vårdnadsbidrag till 1 Juli

Från den 1 juli i år har alla kommuner rätt att införa ett kommunalt vårdnadsbidrag till föräldrar som är hemma med småbarn. Men ingen av länets kommuner kommer att göra det.

Det nya vårdnadsbidraget är en del av den borgerliga regeringens nya familjepolitik. Regeringens syfte är att ge föräldrar möjlighet att vara mer med sina barn genom att ge föräldrarna max 3000 skattefria kronor per månad, om de är hemma med barn som är mellan ett och tre år gamla.

Det är upp till varje kommun att bestämma om de vill införa vårdnadsbidrag eller inte, och här i länet kommer ingen av kommunerna att hinna införa bidraget den 1 juli.

I Kramfors, Sollefteå, Sundsvall, Timrå och Örnsköldsvik har frågan diskuterats och nämnderna kommer att ta upp frågan den närmaste månaderna, men intresset från de styrande socialdemokraterna är litet.

Men i borgerligt styrda Härnösand är intresset stort. Kommunalrådet Anders Gävfert säger att det vore roligt om Härnösand blev första och enda kommun i länet som införde vårdnadsbidrag, men frågan ska först behandlas i skolnämnden.

I Ånge har vårdnadsbidraget diskuterats, men kommunen kommer inte att ta upp den diskussionen igen innan andra kommuner har testat och utvärderat vårdnadsbidraget.

Några kommuner i landet kommer att införa vårdnadsbidraget redan den 1 juli, men betydligt fler väntar till årsskiftet, och vissa kommer att välja att inte göra det alls.