VÄSTERNORRLAND

Jävsrisk i skolnämnden

Ska en lärare kunna sitta i skolnämnden?
NEJ, tycker man i var tredje kommunal nämnd i Sverige. Där har partierna kommit överens om att inte ha anställda bland ledamöterna.
JA, tycker man i Västernorrland. Det ska partierna bestämma över själva. Och idag sitter det t ex lärare och förskollärare i fem av länets sju skolnämnder.

Det är ohållbart att sitta på två stolar, menar man i dom kommuner där anställda inte får sitta i de egna nämnderna.

Det finns risk för jäv och det är också svårt för den anställde att ha ett helikopterperspektiv och se på hela frågan. Det är inte heller bra med för mycket detaljkunskaper. Det ökar risken att politikerna inte kan hålla fingrarna i styr från det operativa arbetet.

Men inom skolpolitiken i Västernorrland tycker man att det är upp till partierna att bestämma själva, och här sitter det lärare och förskollärare i fem av länets sju skolnämnder.

Jon Björkman är en av dom, Han är förskollärare och representerar vänsterpartiet i barn-, kultur- och utbildningsnämnden i Kramfors där han sitter som vice ordförande.

Han tycker inte att det hittills har uppkommit någon jävssituation och han tycker också att reglerna är så klara så att det aldrig ska behöva uppstå funderingar kring om man är jävig eller inte.

Han tycker istället att han kan tillföra mycket genom sin kunskap och sina kontakter inom området som nämnden beslutar över.

Vad som skulle hända om förskollärarna gick ut i strejk och han samtidigt representerar arbetsgivarna genom sin plats i nämnden, det vet han inte idag.

Men varje ledamot har ju också en ersättare.

Gudrun Sjödin, socialdemokrat, är ordförande i BKU-nämnden i Kramfors. Hon vill inte säga nått om de andra partierna, men inom socialdemokraterna har man den policyn att inte välja in anställda till nämnderna. Det skulle vara att utsätta dem för onödigt svåra beslut när man t ex ska lägga ner den egna skolan.

Hon tycker man kan söka yrkeskunskapen och detaljkunskapen utanför nämnden.

Av länets sju kommuner är det bara Timrå och Ånge som inte har någon skolpersonal bland ledamöterna. Ånge har haft en tidigare, men denne finns inte kvar.

I Timrå har man ingen policy, däremot säger skolchef Bengt Östman att man tydligt har påpekat problemet för partierna och att det inte är så lämpligt att t ex lärare tar plats i skolnämnden.

I Sollefteå är ordföranden Åsa Sjödén, socialdemokrat, själv lärare. Men hon har tagit tjänstledigt från sitt arbete.

Ulla Öhman
ulla.ohman@sr.se