Allt färre skolelever når godkänt i grundämnen

Allt fler skolelever når aldrig upp till godkänt i svenska och matematik och andelen elever som inte är behöriga till gymnasiet ökar.
Därför ska det införas kunskapsmål betydligt tidigare i skolan. Redan till hösten ska det införas i årskurs tre. Det berättar Ulrika Lundqvist, undervisningsråd vid Skolverket.