Bibliotek står utan plan

De flesta kommuner i länet saknar en plan för sina bibliotek. Detta trots att de enligt lag ska ha en sådan.

– Det här är bekymmersamt, säger Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svensk Biblioteksförening.

Enligt bibliotekslagens 7 parargaf ska kommuner och landsting efter den 1 januari 2005 anta planer för biblioteksverksamheterna.

En biblioteksplan är ett redskap för att samordna de biblioteksresurser som finns, skapa beredskap för framtidens krav och stimulera till utveckling.

Men lagens ramar är vida och många kommuner står utan biblioteksplan.

I Västernorrland är det endast Timrå och Sundsvall som har en fastställd biblioteksplan.

Kajsa Hautala är socialdemokrat och ordförande i Kultur- och fritidsnämnden i Örnsköldsvik.
En av dom kommuner som alltså fortfarande står utan biblioteksplan.

– Vi jobbar på en plan som förhoppningsvis ska fastställas politiskt till hösten. Men det är viktigt att den är bra också och inte bara ligger på hyllan och samlar damm, säger Kajsa Hautala som förklaring till varför det tagit drygt tre år för kommunen att fastställa en biblioteksplan.

I Västernorrland har sedan 1994 antalet filialbibliotek minskat från 70 till 42.

I hela landet har filialerna minskat med nära 400 bibliotek.
Och det var just i kölvattnet av biblioteksnedläggningar och minskande utlåning som kravet på biblioteksplaner växte fram.

Niclas Lindberg är generalsekreterare för Svensk Biblioteksförening, och han är bekymrad över att så många kommuner saknar biblioteksplaner.

- När man inte har gjort hemläxan, så finns det en stor risk att biblioteksverksamheten fortstätter att utvecklas åt ett håll som är negativt för den enskilda kommunen, men också för Sverige som nation.

Marcus Olofsson
marcus.olofsson@sr.se