ÖRNSKÖLDSVIK

Kollektivtrafiken kan återkomma på söndagar

Västerpartiets kommungrupp har i en motion vänt sig till kommunens styrande för att få tillbaka söndagstrafiken som drogs in av kostnadsskäl 2005. Kommunledningen skriver i ett yttrande att behovet av bussar på söndagarna har ökat igen med tanke på en positiv utveckling i citykärnan. Kommunstyrelsen ska inför nästa upphandling av kollektivtrafiken se över möjligheten.