Extra pengar till infrastruktur och nya arenor i Sundsvall

Den politiska majoriteten i Sundsvall sätter av extra pengar för infrastruktur och nya arenor. Det framkom idag när budgetförslaget diskuterades i finansutskottet.

Under 7 år avsätter man 450 miljoner kronor för att kunna göra investeringar i infrastruktur och 500 miljoner kronor till arenor för idrott och kultur.
Majoriteten vill också skapa en buffert på 65 miljoner kronor för att kunna möta eventuella förändringar i konjunkturen utan att det ska bli nödvändigt med skattehöjningar.