Starwars i Örnsköldsvik

Museet i Örnsköldsvik genomgår just nu en total förvandling. Museets två stora basutställningar har packats ihop och magasinerats och nu byggs lokalerna om för att ta emot världsutställningen Star Wars som invigs i slutet av juni.

Bort med det gamla och in med det nya moderna i form av 300 figurer från de oerhört populära Star Wars filmerna.

I tre månader kommer utställningen att pågå och det kommer att behövas 60 000 besökare.  Just nu byggs museet om för att klara framtida krav.

Frågan en del ställer sig idag är hur museet kommer att se ut i framtiden, är den gamla lokala prägeln på väg att försvinna?
- Vi är en del av den lokala historian och historian förändras. Vi kommer att använda oss utav den samtida lokala historian och dåtidens lokala historia, säger Ulf Edberg, museeiintendent i Örnsköldsvik.