Västernorrland

Liten effekt av sjuksköterskestrejk

Effekterna av sjuksköterskestrejken uteblir. Trots att strejken pågått i över en vecka i Västernorrland så är det ovanligt tyst om vilka konsekvenser den får, det menar distriktssköterskor i Sundsvall.

Vi träffade distriktsköterskorna Kerstin Lindström och Inger Wahlman när de stod strejkvakt utanför sin arbetsplats, vårdcentralen Centrum i Sundsvall, de tror att orsaken är att de varit så noga med att se till att strejken ska vara så lite samhällsfarlig som möjligt och då hörs den inte.

Trots att många visade sitt stöd och skrev på uppropet om högre lön så märks strejken lite i samhället i övrigt.

Av nio distriktssköterskor på Vårdcentralen Centrum måste en vara i tjänt för att ta hand om akuta patienter, övriga fall hänvisas till andra vårdcentraler.

Malin Zillinger från Sundsvall är på väg in till vårdcentralen och skriver efter viss tvekan under uppropet, hon tycker att trots allt så märks effekterna av sjuksköterskestrejken i samhället - även om den skulle kunnat haft större effekt.

Ingrid Engstedt Edfast
ingrid.engstedt-edfast@sr.se