Stadshotellet motsätter sig planerna för nya hotellet i Örnsköldsvik

Stadshotellet i Örnsköldsvik motsätter sig planerna på att det nya planerade hotellet i inre hamnen får byggas så högt som 16 våningar.
- En så hög byggnad skulle förstöra utsikten och försämra för våra gäster, skriver hotellet inför plan och miljönämndens beslut.

Från den 21 april och fram till idag har det varit fritt fram att komma med synpunkter på den utställda detaljplanen.

Det är bland annat Forspro där Kent och Peter Forsberg finns med som vill bygga hotellet vid inre hamnen. På andra sidan Strandgatan ligger Stadshotellet.
I en skrivelse till kommunen menar man från Stadshotellets sida att verksamheten blir lidande om hotellet får byggas så högt som 16 våningar, vilket innebär en höjd på omkring 50 meter.
Hotellet tappar utsikt, den uteterass som stadshotellet förfogar över kommer att skuggas och indirekt pekar Stadshotellet på att den planerade byggplatsen är fel då det kommer att uppstå trafikstörningar efter Strandgatan.

Ärendet går nu upp i plan och miljönämnden och byggbeslut i fullmäktige kommer tidigast den 16 juni.