Härnösand

200 diabetessköterskor- och läkare på besök

Drygt 200 läkare och diabetessköterskor från hela Sverige samlas till möte i Härnösand i dag och i morgon. Konferensen kommer att fokusera på tidiga insatser för att föebygga och tidigt behandla typ 2 diabetes.

 Från Söråkers vårdcentral kommer man att informera om sina försök med 24-timmars blodtrycksmätningar på diabetespatienter.