Västernorrland

2 miljoner till studie om storregion

Landstinget vill låta göra en vetenskaplig studie om själva processen och hur det går till när man ska bilda en ny region i norra Sverige. Totalt beräknas den kosta nästan 2 miljoner kronor och det ska betalas av de tre nordliga landstingen tillsammans.

Under torsdagen fattar landstingsstyrelsen i Västernorrland beslut om sin del av kostnaden.

Studien ska göras av Umeå universitet i samarbete med Mittuniversitetet och Luleå tekniska universitet.