Härnösand

Beslut om kommunalt vårdnadsbidrag tas

Under torsdagen ska skolnämnden i Härnösand fatta beslut om man vill införa kommunalt vårdnadsbidrag eller inte. Förslaget från skolförvaltningen är att Härnösand bör införa vårdnadsbidrag för barn mellan ett och tre år med start vid årsskiftet.

Från den första juli i år kan kommunerna själv bestämma över det. Till en början skulle det handla om 3000 kronor per månad för barn som inte går alls på dagis.

Det slutgiltiga beslutet tas av kommunfullmäktige.