Ingen inhibition

Nu är det fritt fram för Härnösands kommun att förhandla färdigt upphandlingen om bredband med Scanova.
Kommunens energibolag Hemab, som förlorade anbudsgivningen, hade begärt inhibition av beslutet, det vill säga man ville att länsrätten skulle förbjuda att upphandlingen fullföljdes i väntan på rättslig prövning. Men länsrätten sa nej till inhibition och det betyder att kommunen nu kan slutföra bredbandsupphandlingen.