HÄRNÖSAND

Jämställdhet vid Härnösands stift

Härnösands stift var en av de bästa arbetsgivarna när JämO granskade jämställdhetsarbetet i Svenska kyrkan. Härnösands stift behövde bara göra ett par kompletteringar på egen hand för att jämställdhetsplanen skulle leva upp till lagens krav.

Östersunds församlingsplan hade större brister och arbetsgivaren där fick redovisa kompletteringar till JämO, bland annat när det gällde arbetet mot sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön, samt arbetet för jämställda löner.