Överklagar domen

Den kvinna som erkänt att hon använt Sundsvall kommuns konton för egna räkningar i nio år och på sätt kommit över drygt två miljoner kronor har nu överklagat sin dom. Hon vill ha tingsrättens dom på två och ett halvt års fängelse sänkt.
Drygt två miljoner kronor är ett betydande belopp och brottet har pågått under lång tid, men straffvärdet för det är inte tre års fängelse, skriver kvinnans försvarsadvokat Arvid Arwidi. Arwidi anser också att kommunen handlat förvånansvärt lättsinnigt genom att försumma i stort sett varje kontroll. Detta och det stora skadestånd, som bakbinder kvinnan för resten av livet bör beaktas i större omfattning än tingsrätten gjort när det gäller straffets längd, anser Arvid Arwidi.