Västernorrland

Papperslösa kan få vård redan till sommaren

Redan till sommaren kan papperslösa eller gömda asylsökande öppet få vård på vårdcentraler och sjukhus i länet och utan att drabbas av höga kostnader.

Efter en rekommendation från Regionförbundet förbereder nu landstinget i Västernorrland ett beslut som ger alla rätt till akut sjukvård och vård på barna- och mödravårdscentraler.

Enligt lagen så har inte papperslösa eller asylsökande som gömt sig rätt till fri vård utan de ska betala fullt pris vilket kan betyda att ett sjukhusbesök kostar flera tusen kronor. Men i praktiken har de flesta ändå kunnat få fri vård med hjälp av vårdpersonal som ställt upp.