Härnösand

Lärarfacket vill vara med och bestämma om Landgrensskolan

Lärarförbundets avdelning i Härnösand skriver nu till Arbetsmiljöverket angående den utökade verksamhet som kommunen planerar på Landgrensskolan hösten 2008. Lärarfacket bill att man från fackligt håll ska ges tillfälle att lämna synpunkter från arbetsmiljösynpunkt innan förändringarna genomförs.