Västernorrland

Fortsatta ekonomiska problem för landstinget

De ekonomiska problemen för landstinget fortsätter. Prognosen för 2008 pekar mot ett underskott på 127 miljoner kronor. Ännu sämre ser det ut inom själva den sjukvårdande verksamheten. Förvaltningarnas prognoser visar på ett minus på 167 miljoner för i år.