VÄSTERNORRLAND

Cykelhjälm inte populärt

Hela 76 procent av cyklisterna i Västernorrlands län använder inte cykelhjälm.

En ny SIFO-undersökning visar att cyklisterna i Västernorrland inte är flitiga på att använda cykelhjälm när de cyklar. Undersökningen är utförd i Västernorrlands län på uppdrag av Folksam.  
Drygt en tredjedel uppgav att orsaken till att de inte använde hjälm var att det är för besvärligt att förvara hjälmen, en fjärdedel svarade att det var obekvämt och 18 % tyckte också att det var fult.
Vuxna cyklister står för cirka 85 procent av alla olyckor med huvudskador. Barn upp till och med 14 år, som enligt lag måste ha cykelhjälm, står bara för cirka 15 procent av huvudskadorna.