VÄSTERNORRLAND

Fyra av fem har distanshandlat

Enligt en ny undersökning från Posten har 79 procent av alla i Västernorrlands län distanshandlat jämfört med 75 procent av svenskarna i genomsnitt.

Vanligast att handla på distans i Västernorrland är kläder eller skor som 56 procent av de tillfrågade har köpt. 

Många distanshandlar också frekvent. 20 procent av de som bor i länet distanshandlar minst någon gång per månad jämfört med rikssnittet där motsvarande siffra är 18 procent.