SUNDSVALL

Projekt för kollektivtrafiken

Antalet resande i kollektivtrafiken i Sundsvall ska fördubblas, det vill kommunen, länstrafiken och busslink som nu startat ett gemensamt projekt. Målet är att minska miljöbelastningen i Sundsvalls kommun. Ett ökat resande ska man få genom att öka utbudet inom lokaltrafiken och ge en bättre kvalitet på utbudet. Resandet inom stadstrafiken i Sundsvall har gått ned och man vill nu bekämpa den här trenden.