Fler söker omvårdnadslinjen

Antalet niondeklassare som är intresserade av att gå omvårdnadslinjen har ökat i länet i år jämfört med förra året. De preliminära ansökningarna till gymnasiet har kommit in och de visar att fler elever har valt vård som sitt förstahandsval.
Att lägga till ämnen så att utbildningen räcker för att söka andra utbildningar på högskola och universitet är också en strategi som gjort omvårdnadsprogrammet mera attraktivt. Men trots att intresset ökat så räcker antalet förstahandssökande inte till för att fylla de platser som finns. I Sollefteå har 15 elever sökt de 24 platser som finns, i Sundsvall finns cirka 66 platser men bara 52 som sökt programmet som förstahandsval. Inte heller Härnösand har fyllt alla tillgängliga platser inför hösten. Men Lars Johansson som är rektor på skolan, känner sig ändå inte orolig.