Sundsvall

EKA söker spetskompetens

Eka Chemicals sattsar cirka 12 miljoner på forskning inom massa och papperskemi. Anledningen till satsningen är för att säkerställa spetskompetens inom området inför kommande pensionsavgångar.

Forskningen som man vill satsa på finns inom 10 områden där ibland, mekanisk massa teknik. Det är nått som man redan idag jobbar med på Mittuniversitetet, och där hoppas man få del av pengarna