Västernorrland

Slarv med återplantering

I mellan 20 till 25 procent av de avverkade områdena i Västernorrland och Jämtland fullföljs inte föryngringsarbetet fullt ut.

Under den gångna veckan gjordes den årliga inventeringen av avverkade områden som borde vara både markberedda och planterade. Niklas Åberg, skogskonsulent på Skogsstyrelsen i sundsvall beskriver de första av drygt 200 hyggen som besökts i södra västernorrland under tisdagen med helikopter.