Västernorrland

Risk för hiv-smitta

Nu måste det till nya infomations- och utbildningsinsatser för att stoppa hiv-smittan. Det menar RFSL.

Antalet nyupptäckta HIV-fall ökar dramatiskt i Sverige och enligt RFSL i Sundsvall så finns det en tro bland unga i Västernorrland att HIV inte finns här hos. Och Patrik Marklund från Härnösand tror precis det