SUNDSVALL

Utländska studenter söker sig till Sverige

Till Mittuniversitetet sökte ca 1500 utlandsstudenter till kommande hösttermin men det är många av dessa som gallras bort. Bara 280 stycken klarade behörighetskraven.

Ett annat problem som dyker upp är de studenter som söker till Sverige och som kommer från ett land utanför EU. Deras ansökan ska vara gjord innan den 1 februari. En del som missar detta datum söker istället med dom studenter som är EU-medborgare alltså den 15 april. Av de 640 som skickat in sin ansökan innan den 15 april är det många som skulle ha varit klar den 1 februari och av den anledningen kommer dom inte att granskas närmare.
Men med den nya virtuella antagningsenheten som man nu använder sig av märker inte universiteten av bördan av att det är fler som söker på samma sätt som i fjol.

Samuel Costa Nordvall
samuel.c.nordvall@sr.se