STÖDE

Rektorn för Stöde skola lämnar sitt uppdrag

Enligt ett pressmeddelande har den psykosociala arbetsmiljön inom Stöde skola varit ansträngd under lång tid och under flera rektorers ledning. Detta angår enligt utskicket särskilt förhållandet mellan skolledningen och en grupp lärare. En arbetsmiljökartläggning har genomförts vilken nu lagt grund till att skolan ska arbeta med behov av handledning samt förstärkning av ledarfunktionen.