Glädje på Ugglands gruppboende i Hsd

Idag fick personal och boende på Ugglans gruppboende i Härnösand glädjebeskedet att dom planerade personalneddragningarna stoppas. Efter många turer visar en ny konsekvensutredning att en neddragning skulle få förödande konsekvenser för gruppboendet.